Egenutgivning vs. förlag


Magnus JanhsonDet pratas mycket bland författare om skillnaderna mellan egenutgivning och traditionell förlagsutgivning. Tidigare var gränserna ganska tydliga, men de senaste åren har företag och förlag som Hoi, där jag själv är publicerad, kommit in och suddat ut dessa gränser.

Debatten är ofta högljudd. Är Hoi organiserad egenutgivning eller ett förlag med en annan finansieringsmodell eller vad är det? Egentligen tycker jag att den debatten inte är så viktig. Utvecklingen följer övriga branschers utveckling där tjänster mer och mer outsourcas. Det som tidigare var stora företag delas upp mer och mer. Fram växer nätverk där man köper in tjänster utanför kärnverksamheten från konsulter eller specialiserade mindre företag. Det står varje författare fritt att själv välja väg.

Det jag tycker är viktigare och det som diskussionen egenutgivning vs. förlag egentligen har handlat om är; dåligt eller bra redigerade böcker. Det har funnits ett likamedtecken mellan dålig redigering och egenutgivning. Efter att ha läst många debutanter och egenutgivna böcker förstår jag varför det likamedtecknet uppkommit, men det behöver inte vara så och i framtiden tror jag att det kommer att finnas stora möjligheter för, alla oavsett utgivningsväg, att skapa välredigerade böcker. Hur skall man då förklara vad en välredigerad bok är? Låt mig göra en jämförelse med musikvärlden. Jag hittade nyligen på demon till gruppen Kents låt Socker. Jag tycker att det är en fantastisk låt med en bra text, men jag har aldrig förstått varför den heter Socker. När jag lyssnade på demoversionen slogs jag av att den var så enkelt inspelad; trummor, akustisk gitarr och sång som blir lite hummande emellanåt. Det låter lovande men ofärdigt och det finns en tredje vers där man förstår varför låten heter just Socker. I den färdigproducerade sången finns inte längre vers tre med, den är bortredigerad. Ljudbilden har fått djup och rymd. Plötsligt faller allt på plats och låten är en självklar hit. Det är just detta som de stora förlagen klarat av att göra då de haft musklerna att redigera manus tills de blivit en färdig helhet. Självutgivna (eller dåligt redigerade, det finns faktiskt sådana från stora förlag också) böcker har känts som demos.

Därför är det viktigt att, på en marknad där fler och fler konsulter kommer att erbjuda redigering både till egenutgivare och förlag, diskutera och definiera vad som är bra redigering och hur egenutgivare och debutanter skall få chansen att hitta en bra redaktör istället för att hoppas på turen. Bra redigering kommer att kosta pengar. Det är en malande och i många fall smärtsam process för författaren, men innan man gått igenom den själv är det svårt att förstå hur betydelsefull den är och att den måste få ta den tid som krävs för att slipa klart manuset. Den garanterar självklart inte att boken blir en hit, men den ser i alla fall till att den får en ärlig chans att bli det.

Magnus Janhson
Författare