ISBN – personnumret på din bok


ISBN1 Visst ska din bok få sitt eget personnummer. Det som heter ISBN, International standard book number, är det som sedan kommer att följa med din bok även vid nytryckning. Men vad är ett ISBN och hur får du tag på det till din bok?

När man i mitten av 2000-talet såg att det fanns en risk att ISBN-nummer skulle kunna ta slut så gick man i januari 2007 från 10-siffriga ISBN till 13-siffriga. Dett byte gjorde samtidigt att ISBN-numret blev fullt kompatibelt med streckkoderna som finns i EAN-systemen.

ISBN inleds idag med antingen 978 eller 979. Om det inleds med prefix 978 visar det att boken tidigare har funnits med ett 10-siffrigt ISBN, men nu har konverterats för att kunna tryckas även som EAN-kod.
De som inleds med prefix 979 visar på att de saknar ett tidigare 10-siffrigt ISBN.

Siffrorna som följer på 978 eller 979 visar på ursprungsland. För svenska böcker är det landskod 91 och blir då exempelvis 9789186775803.

ISBN ansöker du om hos Kungliga Biblioteket och då kan du ansöka om en hel nummerserie om 10 nummer så kan du använda de för eventuella andra format du vill ge ut din bok i. Eller kanske rentav till uppföljarna.
ISBN är kostnadsfritt men när du publicerar din bok måste du leverera referensexemplar till referensbibliotek. I Sverige, det Kungliga biblioteket.

Här kan du läsa mer om ISBN.

Vill du ansöka ISBN? Då gör du det här.