Tips! Sök kulturstöd för din bok


IMG_0905Det kostar att ge ut en bok, men du kan söka ekonomiskt stöd. Statens Kulturråd delar varje år ut litteraturstöd för att bland annat främja mångfald, kvalitet och spridning av litteratur. Du kan enkelt skicka in din ansökan online, och det löpande under hela året.
Naturligtvis finns det även här en del villkor du måste uppfylla. Däribland att boken ska vara utgiven, någon gång under de senaste sex (6) månaderna, med ett svenskt ISBN och att det är du som söker som äger ISBN-numret.  Stödet kan endast sökas för en första upplaga av en bok.

Beslut om litteraturstöd fattas av arbetsgrupper som har rätt kompetens att bedöma om just din bok ska få litteraturstöd. De fattar beslutet efter att de har gått igenom varje enskild ansökan och satt den i relation till övriga ansökningar, samt efter hur fördelningen av stödet i helhet ska se ut.

Mer information om efterhandsstöd till litteratur och om hur du ansöker kan du hitta här.