Tips! Genrer och målgrupper


Lyckas med bokutgivning”Min bok är unik och går inte att genrebestämma”, är en vanlig fras från blivande författare. ”Jag vill inte hamna i ett fack”, är en annan. Goda ambitioner, men det kan vara nyttigt för alla författare att sätta sig in i läsarnas situation för en liten stund. De har vant sig vid att böcker delas in i kategorier och har förväntningarpå de böcker de köper.

En av de mest uppenbara anledningarna att ge ut en bok på egen hand är att du redan från början har en tydlig målgrupp – och därigenom inte har någon större nytta av ett förlag som hjälper till med marknadsföring, försäljning och distribution. Ju mer nischad din bok är, desto enklare är det att sälja in den till målgruppen. Det är också viktigt för bokhandeln och biblioteken att det går att genrebestämma boken – så de kan ställa den i rätt

Genreöverskridande litteratur kan definitivt finna sina läsare om den är välskriven, speciellt om det är du själv som jobbar med marknadsföringen och försäljningen av boken.
Om du känner dig osäker på hur din bok kan kategoriseras – sök efter liknande böcker på bibliotek eller bokhandel/internetbokhandel och se hur liknande böcker har kategoriserats.

Det finns två huvudgrupper – skönlitteratur och fackböcker – som i sin tur kan indelas i många genrer.

Till skönlitteratur hör till exempel:
Roman
Deckare
Fantasy
Science fiction
Romantik
Komedi
Novellsamling
Chicklit

Till faktaböcker hör till exempel:
Läroböcker
Självhjälpsböcker
Handböcker
Dokumentära skildringar
Böcker om ett specifikt intresse (skrivande, arkitektur, stickning med mera)

Någonstans däremellan ligger biografier och självbiografier, beroende på vilken litterär ambition författaren har. Barn- & ungdomsböcker räknas som en egen genre men kan också ha undergenrer som barndeckare och idrottsskildringar. Om du skriver sådana böcker bör du noga studera hur bokhandel, bibliotek och bokkataloger åldersindelar liknande böcker. Den kan kännas begränsande, men eftersom åldersindelningen är vedertagen hittar förhoppningsvis din bok till rätt läsare.

Åldersindelningen är lite unik just för bokbranschen eftersom man delar in böcker i åldersintervall och säger att den här boken till exempel passar 9-12-åringar. Jämför gärna med filmbranschen där man anger en lägsta lämplig ålder, exempelvis barntillåten eller från 11 år. Detta är något att tänka på för dig som skriver böcker riktade till barn och ungdomar. Har du själv svårt att bedöma vilken ålder den passar för? Be exempelvis någon lärare eller bibliotekarie läsa din bok och säga vad de tycker.

”Skriv om vad du älskar och sälj till dina vänner”, säger amerikanen Dan Poynter, självutgivningsexpert som började sin bokutgivningsbana genom att skriva böcker om sitt stora intresse, fallskärmshoppning. Han sålde stora mängder böcker till fallskärmsklubbar och individer med samma intresse.

Lars Rambes deckare är listade hos internetbokhandlare som Skönlitteratur/Deckare & Kriminalromaner. Hans målgrupp är bred men han kunde från början nischa sina aktiviteter och få extra uppmärksamhet lokalt där böckerna utspelar sig – i Strängnäs och Sörmland.
Sölve Dahlgrens serie Innebandypiraterna kategoriseras som Barn & Tonår/Idrottsberättelser. Han skriver om ett specifikt ämne med en uttalad intressegrupp.

Vad är det för typ av bok du skriver? Går det att sätta en tydlig etikett på den? Har du en tydlig målgrupp för den? Om den inte passar in i en genre är det viktigt att poängtera bokens unika värde: vad kommer läsaren att få med sig?

 

Ur Lyckas med bokutgivning
Lars Rambe, Sölve Dahlgren och Ann Ljungberg