Översättning – Låter det rätt?


Elise LjungTranslation quality assessment proceeds according to the lordly, completely unexplained, whimsy of It doesn’t sound right”.

Förmodligen har du som läsare så pass hög nivå i engelska att du förstår den här meningen. Om inte annat har du i alla fall ett hum om vad skribenten vill ha sagt vad gäller översättning. Men tänk dig för skojs skull att du får i uppgift att översätta den till svenska. Bara precis den här meningen. Hur hade du då översatt den?

Kvalitetsbedömning av översättning sker enligt det förnäma, fullständigt oförklarliga, virriga: ”Det låter inte korrekt”.

Så där. Det skulle man väl i princip kunna kalla en ordagrann översättning?

Fast vänta nu. Det ska låta rätt på svenska också … Skulle någon verkligen uttrycka sig på det viset? ”Kvalitetsbedömning av översättning sker”, det låter som mossigt myndighetsspråk. Är det meningen? Vem är det egentligen som utför kvalitetsbedömningen? En byrå kanske? Eller ett förlag? En litteraturkritiker?

Översättning kvalitetsbedöms enligt det högdragna, om än oförklarliga, flamsiga kriteriet: ”Det låter inte bra”.

Meningen börjar kanske lite bättre, men hur är det med högdragen och flamsig – det går inte riktigt ihop? Vad menar han egentligen med lordly och whimsy? (Peter Fawcett, språkvetaren alltså.) Är han ironisk med sitt lordly? Vad säger han exakt? Menar han lordly som i förnäm, storslagen, ståtlig, högdragen, befallande, myndig eller nonchalant? Eller skulle ett annat adjektiv passa bättre? Detsamma gäller för whimsy: virrig, bisarr, stollig eller flamsig? Och vad händer med unexplained?

När kvaliteten på en översättning ska bedömas görs det inte sällan med ett nonchalant, men ändå helt oförklarat och nyckfullt: ”Det låter inte rätt”.

Eller kanske du föredrar den här översättningen:

Kvaliteten på en översättning bedöms ofta enligt den vedertagna devisen: ”Det låter inte rätt”, som uttalas utan varken logik eller belägg.

Du förstår poängen? Så här kan man hålla på i det oändliga. Kan du höra författarens röst och förstå alla undertoner i budskapet? Eller är det viktigare att underlätta läsningen? Vilken relation har texten till läsaren? Vilka bibetydelser har de valda orden?

För att en översättning ska bli funktionell måste du som översättare känna till i vilket sammanhang översättningen ingår: i vilket större sammanhang ingår texten, vilken är textens funktion, syfte och målgrupp? Du måste välja rätt ord och foga samman meningarna på det sätt som bäst gynnar textens struktur. Beroende på författaren, texten och förlaget kan du bli ombedd att översätta så nära originalet som möjligt, eventuellt korta ner det, förbättra det eller kanske till och med stuva om och ändra själva innehållet. Kanske gör du en råöversättning som sedan ändras till något nytt, eller så levererar du en översättning så trogen du anser möjligt originalet.

Det du har att förhålla dig till är till viss del allmängiltiga skrivregler – men några generella sanningar eller facit finns inte. Det är upp till dig. Och din översättning kommer med all säkerhet att ge olika intryck beroende på vem som läser den; lite som en tavla. Slutprodukten ligger ju ändå i betraktarens ögon. Så oavsett hur storslaget, befallande, förnämt eller nonchalant det än låter, och oavsett hur flamsig, stollig, ologisk och nyckfull grunden än är, handlar det hela i slutändan om huruvida översättningen låter rätt – eller inte.

 

Elise Ljung,
Frilansande översättare och korrekturläsare