Antalet egenutgivna böcker i USA når nya höjder: +21% förra året


Egenutgivningen i USA fortsätter växa, i alla fall när man studerar antalet utgivna titlar med ISBN-nummer. Hela 727.000 titlar 2015 var en ökning med 21 procent.
Det är Bowker som nyligen uppdaterade statistiken över egenutgivna böcker (print och eböcker) som har ISBN-nummer. Utöver dessa finns alltså ett stort antal böcker som saknar ISBN.
Det är helt otroliga siffror. Förra året gavs det ut hela 727 000 titlar, vilket var en rejäl ökning från 2014 då det kom ut 600 000 titlar.
Värt att notera är att Amazons CreateSpace står för en väldigt stor andel av dessa böcker och dessutom har utökat sin marknadsandel. 424.000 av titlarna 2015 (58 procent) gavs ut via Amazon, jämfört med 292.000 titlar (49 procent) 2014.
Rapporten från Bowker visar utvecklingen från 2010. Det året gavs det ut 152 978 egenutgivna titlar. Ökningen på fem år är alltså hissnande 375 procent. Amazon CreateSpace har på samma tidsperiod gått från 23 procent till 58 procent av marknaden.
Hur ser fördelningen mellan print och eböcker ut? Ja, under 2015 stod papper för 78,9 procent jämfört med 71,2 procent 2014. Med andra ord ökade alltså andelen pappersböcker bland de egenutgivna titlarna. Det kan också bero på att många väljer att inte använda ISBN för eböcker då dessa säljs i form av nedladdningsbara pdf:er eller andra typer av direktförsäljning utanför de stora nätbokhandlarna.
Bowker-Highlights
Läs hela rapporten här >>