Marie Telenius bloggande ledde till boken Tysta organisationer


Ett engagerat bloggande blev startskottet för Marie Telenius författarskap. På ett år färdigställde hon sin bok Tysta organisationer. För att spara tid valde hon att ge ut den själv – med hjälp av en egenutgivartjänst.

Marie Telenius kallar sig själv för omställningsexpert – en titel hon grundar på mer än 20 års erfarenhet av konsultarbete i IT-branschen. Under sitt arbetsliv har Marie engagerat hjälpt många företag i förändring och 2012 startade hon en blogg om samtid och framtid. Det var också där hon två år senare skrev ett blogginlägg som kom att få så stor uppmärksamhet att det blev en starten för ett författarskap. I gensvaret på blogginlägget Håll käften, gilla läget och le hittade Marie ett sammanhang för det hon skrivit i bloggen åren innan och kanaliserade sin insikt till innehållet för boken Tysta organisationer utgiven via Solentro  2015.

– I boken beskriver jag hur slimmade organisationer fungerar och ifrågasätter hur effektiva och lönsamma dessa organisationer egentligen är. Jag beskriver även vilken påverkan de har på individen och ger handfasta råd om vad som krävs för att du ska kunna förändra och ta kontroll över ditt arbetsliv och därmed skapa ett liv som är mer hållbart. Boken är mitt inlägg i debatten om ohälsan i vårt arbetsliv, säger Marie om sin debutbok. Jag är en nyfiken, samhällsintresserad person med en penna och anteckningsblock ständigt vid min sida. Kommunikation är den röda tråden i mitt liv.

Processen att skriva gick fort när hon väl kom i gång, på ett år förvandlades idén till bok.

– Jag såg ett stort behov av att förmedla mina erfarenheter och ge konkreta tips, säger Marie. I media har ohälsan i vårt arbetsliv diskuteras länge. Det tas fram metoder och modeller, men väldigt lite beskriver hur många företag styrs och hur dysfunktionella de faktiskt är.

Marie Telenius copyNär manuset var klart hade Marie inte tiden att skicka den till olika förslag, hålla tummarna för att kanske refuseras och behöva börja om. Tveksamheten för om ett förlag överhuvudtaget skulle vilja ta sig an en nybörjare gjorde att hon i stället vände sig till hybridförlag men insåg snabbt att kapitalet det skulle kräva var större än hon tänkt sig.

– I och med att jag är van projektledare visste jag hur jag ville ha det, säger Marie. Så jag bestämde mig för att bekosta en bok till en budget som inte belastade min privatekonomi alltför hårt. Mitt nätverk via sociala medier hejade på, så jag fick hopp om att jag skulle få några böcker sålda. Det var också via social media som jag fick tips om några förlag för egenutgivare. Till slut så valde jag ett som hade olika paket där jag kunde välja ut exakt den hjälp jag behövde. Allt lät enkelt och bra – det var bara upp till mig hur snabb jag var att få klart mitt manus.

Solentro äger inte några rättigheter och är inte ett traditionellt förlag utan en print-on-demand-tjänst för att hjälpa vem som helst att ge ut en egen bok. Utgivningsprocessen hos Solentro fungerade på det stora hela bra, även om Marie såg brister i kommunikationen med den personliga kontaktperson som hon först uppfattat som en projektledare.

– I och med att förlaget köper in tjänster från flera aktörer saknades det en projektledare som hade det övergripande ansvaret under hela processen, resonerar Marie. Istället bollades jag vid ett tillfälle mellan olika aktörer för att få svar på mina frågor. I egenutgivningen har du inte tillgång till förlagens breda nätverk, marknadsföringskompetens eller budget. Den tjänst jag köpte var dyr för det lilla jag fick hjälp med. Men det är roligt att som egenutgivare själv kunna bestämma över hur boken ska se ut. I och med att min boks syfte är att bana väg för ett hållbart liv känns det extra bra att den är miljömärkt Svanen och trycks upp endast när någon beställer den. Det finns inte ett stort lager med böcker som aldrig kommer till nytta.

Tobias Schildfat på Solentro beklagar att Marie Telenius inte var helt nöjd med sin utgivning.

– Det är tråkigt att hon upplevde att hon inte fått alla svar hon behövde rörande vissa delar i processen. Det kan vi bara beklaga och vi tycker dessutom att det är synd att vi inte fick kännedom om detta tidigare för då hade vi kunnat agera. Efter att Egenutgivare.nu tog kontakt med oss har vi pratat med kunden och konstaterat och det som var upphovet till hennes missnöje var inte någon brist i själva leveransen utan hur hon vid något tillfälle blivit bemött per telefon när hon ställde frågor till vår ateljé rörande hennes bok. Hon fick inte klara besked och blev hänvisad vidare till fel personer varpå hon upplevde ett dåligt bemötande. Tyvärr var det inget som nådde fram till oss förrän nu. Givetvis är det beklagligt och föranleder oss att ta upp detta internt med berörda personer.

– Vi har ju fortsatt hand om alla leveranser, administration och tryck så fort någon beställer hennes bok och det har fungerat bra. Jag hoppas att alla kunder som upplever något som inte fungerar hundra procent hör av sig till oss direkt. Vi jobbar hela tiden på att förbättra vår process och göra den så smidig som möjligt för egenutgivare och andra som vill göra egna böcker, säger Tobias Schildfat.

Hybridförlagsmarknaden är stor och kvalitetssäkringen av förlagen är svår att göra som blivande kund. Underlaget att kritiskt granska och välja är godtyckligt och litet – förlagen och leverantörer beskriver sina tjänster för att sälja dem. Ibland är det inte ens lätt att avgöra vilka som är hybridförlag eller enbart egenutgivartjänster. Marie anser att självpubliceringsmarknaden rent generellt borde utveckla sitt stöd till författarna.

– Det skulle göra att verken tas på större allvar, säger Marie. Distributionen till e-handeln och marknadsföringen via dem har flera brister t.ex. att få in läsarnas recensioner från författarens egen hemsida. Det känns inte som om förlagen och e-handelsföretagen är så måna om att boken presenteras och marknadsförs på ett enkelt sätt. Något som alla skulle tjäna på.

Men det räcker inte att som författare peka ut vilka punkter förlagsägarna skulle kunna förbättra och sedan förvänta sig att något händer enligt Marie. Förlagen är oftast en organisatorisk enhet bestående av många parter och det kräver att samtliga medarbetare jobbar med utvecklingen för att komma någon vart.

Marie önskar att hennes bok skulle nå fler läsare. Våra arbetsliv har inte blivit mindre stressande på det år som gått sedan Tysta organisationer släpptes och boken är fortfarande högaktuell menar Marie.

– Den har varit en dörröppnare i många sammanhang där intressanta diskussioner som förhoppningsvis leder till en ökad medvetenhet startats upp och bidrar till ett sunt ifrågasättande av vårt arbetsliv, säger hon. Jag är stolt över att jag skrivit en bok som fått läsare att göra nya val i sina liv och som gjort att de fått ett lugn när de väl förstår vad en tyst organisation är.

Läs mer om Maries bok på hennes hemsida >>