Ekonomijournalister ger ut reportagebok om bolaget Fingerprint Cards


Ekonomijournalisterna Karolina Palutko Macéus och Per Agerman har tillsammans skrivit boken Fingerprint – the story. De valde att ge ut boken själva, trots att förlag visade intresse för boken.

Två tidigare utgivna författare bestämde sig för att skriva en bok tillsammans, vilket resulterade i ett gemensamt förlag. Per Agerman och Karolina Palutko Macéus är båda i grunden ekonomijournalister och de har gett ut böcker på varsitt håll, fast bara Per hade tidigare skrivit tillsammans med andra.

– Samarbetet har fungerat väldigt bra trots att vi är ganska olika som personer. Vi har kompletterat varandra väl under processen. Berättelsen är uppbyggd i kronologisk ordning och det har gjort att vi har kunnat jobba med olika delar parallellt. Därefter har vi gått igenom allt och flyttat om och trimmat för att få det hela läsbart, säger Per Agerman.

– Det roliga med att skriva tillsammans är att man har någon att bolla allt med. Man kan diskutera fram lösningar och formuleringar på ett sätt man inte kan göra om man sitter med materialet själv, säger Karolina Palutko Macéus.

Bakom kulisserna på Fingerprint

fingerprintBoken i sig är ett granskande reportage om det börsnoterade tillika skandalomsusade bolaget Fingerprint Cards som tillverkar fingeravtryckssensorer för mobiltelefoner. Enligt Karolina Palutko Macéus är Fingerprint en ny folkaktie som har gjort många rika, men samtidigt är insynen begränsad och det går många rykten kring vad som pågår inom företaget.

– Bolaget har gått från ingenting till att bli börsens mest omsatta aktie. Det skrivs mycket i tidningarna och på sociala medier men hittills har ingen försökt sig på att berätta historien om bolaget på ett samlat sätt, säger Per Agerman.

– Vi kände att det var dags att någon gjorde en djupdykning bakom kulisserna. Av erfarenhet visst vi att det som syns utåt inte alltid är detsamma som pågår på insidan, säger Karolina Palutko Macéus.

“Kul att förena entreprenörskap med skrivande”

Beslutet att ge ut boken själv var de eniga om. Eftersom de båda är utgivna sedan tidigare visste de redan hur mycket arbete som författaren i vilket fall gör själv, även med ett stort förlag i ryggen. Karolina berättar att de hade intresserade förlag, men tyckte det kändes kul att förena entreprenörskap med skrivande. Hon säger att precis som medielandskapet förändras, borde även förlagsbranschen vara i förändring.

– Den här gången kände vi att ville prova att stå på egna ben och ha kontroll över hela processen. Att ge ut en egen bok är ju också ett sätt att prova på entreprenörskapet i all sin enkelhet. Vi har stor respekt för kunnandet i förlagsbranschen men tror också att man med hjälp av rätt kompetenser kan samla ett team som kan leverera en bok som håller högsta klass, säger Per Agerman. 

Per menar också att en annan viktig faktor var att de kunde gå från idé till färdig bok på mycket kort tid. Hade de behövt förhandla med ett förlag om utgivningstider och anpassa sig till branschens ofta långsamma tempo så hade boken aldrig blivit utgiven så här snabbt.

Ni kallar ert förlag för Avtryck förlag. Kommer förlaget ge ut fler böcker?
– Ja, det hoppas vi. Vi har en annan bok på gång. Och så hoppas vi att fler blir intresserade av att ge ut på vårt förlag. Vi tror vi kan erbjuda bättre villkor än vad de traditionella förlagen som sitter med stora kostnadskostymer. Men det här är en tanke som växt fram under resan gång, säger Karolina Palutko Macéus.

Inga genvägar till att nå ut med sin bok

En stor del av att vara författare, och kanske ännu större om man är egenutgivare, är att marknadsföra sin bok. Karolina säger att det naturligtvis är lättare om man redan är etablerad författare och media känner till vem man är, men att det lika mycket handlar om att ha ett aktuellt ämne. Själva har de kontaktat flera större redaktioner och hittat vinklar till var och en som kan passa just deras läsare, tittare eller lyssnare. På samma sätt har de ringt upp och mejlat olika försäljare och skött införsäljningen av boken.

– Vi tror inte att det finns några genvägar eller hemliga knep, säger Per Agerman. Först och främst handlar det om att ge ut en bok som uppfyller alla gängse krav i branschen så att den blir lika enkel att hantera för bokhandeln som vilken bok som helst. Och lika enkel att köpa för läsaren. Sen handlar det om hårt arbete för att nå ut med budskapet att boken ges ut, med allt från pressmeddelanden och andra mediekontakter till närvaro på sociala medier.

Vad har ni lärt er av arbetet med den här boken?
– Vi har lärt oss att det går att ge ut bok själv. Det finns lite administrativt fix som man måste få koll på, men när man väl gjort det en gång så har man en bra mall att gå efter nästa gång. Efter varje research man gör och efter varje artikel eller bok som man skriver lär man sig alltid något som man kan ta med sig för framtiden, säger Karolina Palutko Macéus.

– Massor! Förutom att vi har fått en helt ny inblick i ett av börsens mest spännande bolag, har vi verkligen lärt oss bokutgivning från grunden och det har varit väldigt givande även om det bitvis varit riktigt kämpigt. Inget 9-5 jobb direkt, säger Per Agerman.

Vilka är era tips till andra egenutgivare?
– Att våga göra det. Det är inte så svårt som det låter. Hitta det unika med just ditt material när du kontaktar återförsäljare och media, säger Karolina Palutko Macéus.

– Överskatta inte svårigheterna men underskatta inte heller att vissa saker måste få ta tid. Inte minst det viktiga arbetet från färdigt manus till utgiven bok, säger Per Agerman.