Nyutexaminerade studenter har skrivit handbok i studentliv


Studentliv, vaddå? är en guidebok för studenter av studenter. Carl-Johan Heslow och Mattias Åberg har skrivit en bok för att ge det stöd de själva saknade i början av tiden vid universitetet.

Studenterna Carl-Johan Heslow, 23 år från Malmö och Mattias Åberg, 26 år från Växjö hittade idéen till sin bok Studentlivet, vadådå? i sin egen livssituationen när de studerade vid Linnéuniverstitet i Kalmar. På tre år hann de inte enbart plugga färdigt sina utbildningar, de skrev också en handbok om studentliv baserad på upplevelsen av att vara student.

Studentlivet, vadådå? är en bok som ska motivera, inspirera och coacha både nuvarande studenter och den som har funderingar på att ge sig in i den akademiska världen – ett stöd som både Carl-Johan och Mattias saknade när de började på universitet.

– Vi hade känt en osäkerhet inför att börja studera på universitetet, berättar de. Det ville vi förändra och våren 2016 började vi arbeta fram vår bokidé . Det startade med en föreläsningsserie vi höll för nya universitetsstudenter men efter att ha hållit i föreläsningar för flera hundra studenter insåg vi att vi inte kunde släppa projektet där.

Tillsammans utarbetade de en plan och att göra en bok kändes som ett naturligt nästa steg. Under föreläsningarna hade de märkt att det inte bara var pinfärska studenter utan även universitetsvana personer som hade nytta av kunskaperna de delade med sig. En bok skulle bli en möjlighet att nå ännu fler.

Hur är det att vara två och skriva en bok?
– Det är en stor skillnad jämfört med att skriva själv eftersom vi under hela arbetsprocessen har behövt arbeta igenom texterna tillsammans, menar Carl-Johan och Mattias. Arbetssättet kanske tar lite längre tid, men det har varit en trygghetsfaktor då vi kunnat bolla idéer med varandra, samtidigt som vi noga gått igenom och säkerställt bokens innehåll. När vi har skrivit boken har vi arbetat på två sätt. Antingen har vi skrivit var och en för sig för att sedan gå in och läsa och redigera varandras delar. Eller så har vi suttit tillsammans och skrivit, där den ena skriver och den andra pratar och vice versa. Detta har lite berott på vilken del av boken vi arbetat med.

Studentliv, vaddå? är indelad i tre delar: En med konkreta studietips, en kring livet utanför pluggandet om stresshantering, målsättning och nätverkande och så en avslutande med tips och råd från näringslivet om tiden efter universitet när kunskaper ska omvandlas till praktiskt arbete.

Det har tagit åtta månader från att de började skriva ner sina erfarenheter till att boken nu är på väg till tryck hos Type and Tell. Egenutgivning såg både Mattias och Carl-Johan som en självklar utmaning som dessutom innebar att ingen expertis behövde budgeteras in i produktionen. Genom att föreläsa på olika platser kommer de i framtiden att ha en naturlig fysisk säljkanal för boken redan från början och boken kommer också att finnas hos flertalet onlinedistributörer samt att köpa hem som E-bok.

– En stor del av vår målgrupp använder sig av sociala medier och vi lägger därför mycket tid, energi och fokus på Facebook och Instagram, resonerar Carl-Johan och Mattias. Vi har skapat konton som man kan följa oss på, samtidigt som vi använder oss av bloggare och influencers på Instagram. För oss har det också varit viktigt att försöka hitta så många olika kanaler som möjligt. Vi försöker därför att nå ut till tidningar, universitet, högskolor och företag som kan hjälpa oss att synas.

Inför terminsstarten satt Carl-Johan och Mattias i soffan hos Nyhetmorgon på TV 4 och delade med sig av sina tips. Deras medverkan i programmet färgade omgående av sig i andra medier – en tacksam dominoeffekt för deras gemensamma projekt:

– Vi kommer bland annat att intervjuas av en rad olika tidningar, där Nyhetsmorgon blev en otroligt bra början, konstaterar Carl-Johan och Mattias. Nu har det bara gått någon dag efter Nyhetsmorgon men vi har redan märkt skillnaden. Det återstår att se hur det kommer bli i framtiden. Vi hoppas på fortsatt ökat gensvar och kommer lägga mycket fokus på marknadsföring innan lanseringen av boken.