Skrivcoachen – ditt bollplank under skrivprocessen


Caroline L. JensenCoacha mig hit och coacha mig dit.

Livscoacher, jobbcoacher, yogacoacher och skrivcoacher. Snart behöver man väl en coach bara för att gå på toa, eller? Visst kan man tycka att det har gått inflation i begreppet coach. Förr i tiden, tänker man kanske, hade vi lärare av olika slag. Coacherna, de höll sig till att drilla idrottsutövarna. För visst är det just ”tränare” som coach betyder?

Nja, det är vad ordet har kommit att betyda. Men faktum är att ordet kommer från engelskans coach, som betyder ”galavagn” eller ”turistbuss”. Redan under senmedeltiden började ordet användas för att beskriva någon som fraktade människor dit de ville komma. Det blev en naturlig metafor i just sportvärlden, där tränarens uppgift är att ”frakta” utövarna från lägre till högre resultat.

Och det är precis vad alla vi coacher inom andra områden också gör. Vi ser var du befinner dig just nu, hjälper dig att definiera din destination och sedan fraktar vi dig dit, med hjälp av konkreta råd, övningar, stöd och peppningar. Det är viktigt att komma ihåg att titeln coach inte är skyddad utan kan användas av alla som vill. Därför är det viktigt att ha koll på vem du väljer. Vad har den här personen i sin meritlista som gör att hen kan hjälpa mig nå mina mål? Gedigna teoretiska kunskaper tillsammans med påvisbar erfarenhet (och goda referenser) är naturligtvis A och O.

Det brukar råda en viss begreppsförvirring inom just skrivbranschen, där alla kanske inte alltid har koll på vad olika personer gör. Jag jobbar som skrivcoach, lektör och redaktör, både privat och knutet till ett förlag. För inte så längesedan skrev Leffe Delo här på bloggen om vad en lektör gör, och den stora skillnaden mellan just en lektör och en skrivcoach är att jag i coachrollen kan kopplas in tidigare än lektören. Till lektören vänder man sig oftast när man har ett färdigt råmanus och vill ha ett utlåtande och kommentarer om hur man kan göra det bättre. Till mig som coach kan du komma även om allt du har är en idé som skvalpar omkring i bakhuvudet. Eller kanske ett halvfärdigt synopsis. Eller om du har skrivit de första tio sidorna i din allra första roman och sedan har kört fast.

Sedan definierar vi tillsammans dina mål och jobbar oss tillsammans fram till dem, månad för månad. En genomsnittlig kund brukar behöva runt nio månader på sig, från idé till färdigt råmanus, men det varierar så klart beroende på hur mycket tid som finns att lägga på skrivandet. Jag som coach ger hjälp och stöd så att du lyckas med uppgiften på bästa sätt. Och det är här coachen skiljer sig från läraren till viss del. Coaching är inte undervisning utan mer att vara ett bollplank (även om de flesta så klart säger att de lär sig massor av processen), ett nav i en uppgift som ibland kan kännas stor och oöverskådlig.

Kan jag inte då bara be min mamma/syster/chef/tandläkare läsa min synopsis eller bolla idéer? Jo, det kan du naturligtvis. Skillnaden är att den professionella relationen mellan coachen och författaren garanterar att feedbacken du får är ärlig och dessutom förankrad i kunskaper om hur man bäst författar en historia, samt vad som har störst chanser att ta sig igenom nålsögat för att bli utgiven eller (om du väljer att ge ut själv) bli inköpt av handeln och få bra recensioner. När du har köpt tjänsten blir det dessutom som en liten extra sporre, upplever många. Du slutar prokrastinera och tar tag i skrivandet – dels för att du har någon som sitter och väntar på din text, och dels (inte minst!) för att du har betalat pengar för hjälpen och inte vill slösa bort dem. Liksom man själv blir blind för sina texter förblindas också människor du har en nära relation med av det faktum att det är just du som har skrivit. Så är inte fallet med en professionell skrivcoach.

Processen ser sedan olika ut för alla, men en ganska vanlig gång är att författaren köper en månads coaching först, under vilken vi tillsammans sätter synopsis, ton, karaktärer, dramaturgi, slut och liknande. Sedan är det många som tar en paus i coachandet för att ägna sig helt åt skrivande i några månader. När det sedan finns en textmassa att jobba med sätter coachingen igång igen. Men det är som sagt individuellt och det är också vanligt att man kör flera månader i rad och har med coachen i varje steg, kapitel för kapitel. Det är dock viktigt att komma ihåg att ansvaret för att coachingprocessen ska bli meningsfull ligger lika mycket hos den coachade som hos coachen. Man kan säga att jag som coach sätter ramarna, och sedan är det upp till dig att fylla dem med innehåll. Om du inte producerar text/idéer/frågor under tiden du anlitat mig blir det inte mycket åka av.

Så. Vagnen avgår alldeles strax. Destination: Den Färdiga Romanen. Ska du med? Jag kan coacha dig dit.

Caroline L. Jensen,
Författare, skrivcoach, redaktör, lektör

Foto: Malin Falk