Tips! Bygg ditt författarskap


HR_Lyckas_som_forfattareDet är väldigt vanligt att man hör förläggare prata om hur de har varit med och utvecklat författarskap från grunden. Det är även något som förlag presenterar som en del av sin verksamhet – hur de satsar på författarskap. Utan att bli alltför cynisk anser vi det emellertid vara på sin plats att fråga sig hur långt detta åtagande i verkligheten sträcker sig. Författare som inte är lönsamma för förlagen eller annars uppenbart bidrar med status och trovärdig- het kan tyvärr inte räkna med några långsiktiga satsningar. Även de som har nått dit att de bidrar med detta i någon utsträckning sitter inte heller säkert. Förlag är företag som allt som oftast går dåligt, skär ner eller ändrar inriktning.
Av ren självbevarelsedrift anser vi därför att författare i första hand bör förlita sig på sig själva under bygget av författarskapet och se all hjälp utifrån som en bonus som man inte kan räkna med ska fortgå för alltid. Det är också viktigt att du bygger ditt författarskap utifrån vem du är, vad du vill åstadkomma och vilket slags avtryck du vill göra. Det är inte nödvändigtvis samma intresse som ett förlag har – även om de har antagit ditt manus.

Startpunkten blir därför att du ställer några frågor till dig själv:
Vad vill du med ditt skrivande?
Vad ska utgivningen av dina böcker ge dig?
Är det mest ett kul projekt eller är detta något du egentligen vill lägga all din tid på – om det är möjligt?
Gillar du att vara din egen till nästan varje pris eller vill du egentligen ha ett support-team omkring dig?

Det finns inga svar som är mer rätt än några andra, men svaren du ger dig själv måste vara ärliga.

För egenutgivaren tillkommer frågan om vad som är det verkliga syftet med verksamheten. Handlar det enbart om att få ut en första bok till läsarna (och sedan kanske ännu en) eller ska du rent av bygga ett förlag med utgivning också av andras böcker? Är det författartillvaron som lockar mer än friheten och självbestämmandet i egen- utgivning? Hur mycket är livsfilosofi och hur mycket är av praktisk nödvändighet?

Ur Lyckas som författare
Sölve Dahlgren, Lars Rambe