Redaktören – Stryk, rätta, byt ut!


therese”Jag arbetar som redaktör”, säger jag.
”Åh, så roligt!” utbrister de flesta.
Därpå följer i nio av tio fall en förlägen liten tystnad. Och sedan kommer frågan försynt:
”Vad gör du egentligen då?”

Ja, vad gör egentligen en redaktör? Svaren på det är nästan lika många som det finns redaktörer. Arbetsuppgifterna kan variera enormt mycket beroende på var någonstans vi jobbar. Dessutom kan det också vara väldigt olika från projekt till projekt. Men det vi alla alltid har gemensamt är att vi finns där för att göra din text så bra som möjligt. Vi hjälper dig att få fram det du vill säga på ett snyggt sätt – och så räddar vi dig från pinsamma misstag. Bra, va?

Ofta finns det redan ett färdigt råmanus när jag som redaktör kommer in i processen. Det första jag då gör är att sätta mig ner med dig för att ta reda på vad du som författare har för syfte och mål med din text. Vad är det tänkt att bli för sorts bok? Vilken är målgruppen? Hur, var och när ska den säljas och läsas? Med den målsättningen klar i huvudet, läser jag så din text och ser hur pass väl den fungerar. Gör texten det den är tänkt att göra? Den frågan måste alltid ställas, vare sig du har skrivit en fackbok, en roman eller en barnbok. Fungerar ditt manus? Varför – eller varför inte?

När jag har läst, får du kommentarer och feedback. Du får veta vad som fungerar och vad som kan behöva ändras. Vi tittar på ALLT, såväl stil som innehåll. På den här nivån handlar det mycket om att se till att alla delar som behövs i texten finns med och att de ligger på rätt plats. Du har kanske skrivit en deckare – portioneras då ledtrådarna ut på ett sätt som skapar maximal spänning för läsaren? Låter den där gangsterkillen som din huvudperson förhör trovärdig när han pratar eller verkar han komma rakt ur en pilsnerfilm från 30-talet? Vore det inte bättre om vi strök kapitlen 8, 13 och 20 – du vet, de där du kämpat med så länge men ändå inte riktigt fått till …? Den första genomgången brukar ge författaren ångest, men lugn, det är helt normalt. Även de bästa får i det här läget sina sidor fullklottrade med ilsket röda markeringar.

Därefter gör du en omarbetning och jag läser igen. De flesta brukar behöva 2–3 sådana vändor innan texten är klar. När alla nödvändiga beståndsdelar finns på plats, tar nästa fas vid. Då redigerar jag din text med avseende på språk och stil. Jag går igenom mening för mening och ser till att språket flyter på fint, att ord och uttryck används rätt, att det inte finns några inkonsekvenser eller upprepningar, och naturligtvis inga stav- och skrivfel. Det är oftast här man hittar de där jobbiga felen som du sedan är väldigt glad över att vi tog bort innan boken gick till tryck: varför kallar du huvudpersonen för Andreas i hela kapitel 3, när han överallt annars heter Anders? Och varför envisas alla dina karaktärer med att ständigt och jämt dra djupa andetag? En bra redaktör är utrustad med falkblick och utrotar alla inkonsekvenser, felaktigheter och upprepningar. Stryk, rätta, byt ut.

Komna så långt, har vi dels hunnit gå igenom några kriser (du har panikmejlat sent på natten för att du inte kan sova eftersom du känner att boken blir så kass och att du själv också är kass och … jag har försäkrat dig om att så inte är fallet), dels brukar texten faktiskt vara klar för sättning och korrektur. Vi har förhoppningsvis också bestämt om vi ska ha bilder, hur de ska se ut och var i texten de ska ligga. Det börjar helt enkelt likna en bok. Den där snåriga texten som du först lämnade in är bara ett dunkelt minne, för du har fått professionell hjälp att gå igenom den. Texten har med hjälp av ditt och redaktörens gemensamma arbete helt enkelt blivit sitt bästa tänkbara jag.

Therese Gregorius,
Redaktör