AC Collin hjälper författare blåsa liv i sina karaktärer


Förutom att själv skriva böcker är AC Collin bland annat lektör, författarcoach och terapeut i det egna företaget Kreagrafen. En av hennes tjänster är Fiction Profiler, en nischad lektörstjänst där den litterära karaktären står i fokus. Som karaktärskonsult kan AC Collin hjälpa författare som har fastnat i klichéer eller som är nyfikna på sina karaktärer.

AC Collin har en bakgrund inom bland annat grafisk form och kommunikation i flera olika former. Hon har skrivit romanen Mamma kom aldrig hem som kom ut 2015 på Ordberoende förlag, och dessutom ett antal noveller och skrivhandböcker. Numera arbetar hon till stor del som skrivpedagog för att hjälpa andra författare. Hon håller i skrivarkurser och coachar författare genom flera olika litterära tjänster, bland annat den nischade lektörstjänsten Fiction Profiler där hon verkar som karaktärskonsult.

De allra flesta författare vet vad en lektör gör: det vill säga kommer med handfasta råd för att förbättra ett manus, till exempel innan det skickas in för bedömning av ett förlag. Fiction Profiler är en speciell typ av lektörsläsning där fokus är på karaktärerna. När AC Collin gör en traditionell lektörsläsning tittar hon på helheten, hur dialogen, gestaltningen, miljöbeskrivningarna och så vidare fungerar. Karaktärerna ingår förstås där också, om de känns trovärdiga och hur de fungerar i sina relationer, om de utvecklas eller står stilla. Men för den som vill fokusera på sina karaktärer och verkligen ”blåsa liv” i dem, finns alltså Fiction Profiler.

– Allt är relationer, säger AC Collin. I relationer uppstår konflikter. Konflikter driver handling framåt. Det är därför vi vill läsa om relationer, för att vi vill veta hur karaktärerna hanterar konflikter. Vi vill veta hur det går. Vi vill känna igen oss, eller känna oss mer lyckosamma än dem vi läser om. Vi vill förstå vad det innebär att vara människa. Bli inspirerade. Känna hopp.

Om du upplever att du har fastnat i klichéer kan det vara en bra idé att ta hjälp av en karaktärskonsult, råder AC Collin. Likaså om karaktären verkar sakna djup, känns ytlig och ointressant, eller om du undrar varför karaktären beter sig som den gör. Karaktären är kanske bångstyrig och lever sitt eget liv.

– Det behöver i och för sig inte vara något negativt, men som författare är det skönt att hålla i taktpinnen, säger AC Collin och tillägger att författaren Morton Rainey i Stephen Kings ”Secret Window” hade verkligen behövt hjälp av en karaktärskonsult.

Idén till Fiction Profiler föddes när AC Collin hade avslutat en fyraårig utbildning på PsykosyntesAkademin, fått sitt diplom och börjat arbeta med terapiklienter. Parallellt med sitt terapiarbete drev hon en litterär verksamhet, som lektör och skrivhandledare. Ofta kom karaktärsutveckling på tal, hur viktigt det är att litterära karaktärer är psykologiskt trovärdiga.

– De verktyg och metoder som används för självkännedom och personlig utveckling inom psykosyntes är mycket inspirerande. De slog mig att jag kunde ”gifta ihop” de här två världarna, låta dem överlappa varandra. Det var då jag kläckte idén till Fiction Profiler.

Hur jobbar du själv med dina karaktärer?
– Jag ger dem ganska mycket spelrum. Jag tar mina karaktärer på allvar och visar dem samma respekt som för verkliga personer i min omgivning. Ibland får de sitta i terapistolen mitt emot mig, och så låter dem berätta vad som trycker dem, vad de känner, vad som är deras högsta önskan i livet och vilka hinder som står i vägen. Jag lyssnar och speglar.  Det är ungefär som att ha låtsaskompisar. Efter hand kan det visa sig att karaktärerna egentligen är aspekter av mig själv, förstås. Alltså lär jag mig mycket om mig själv på köpet.

Vad kan man som författare tänka på för att fördjupa sina karaktärer?

  • Fundera över vad din karaktär önskar sig mest i livet, och vad som står i vägen för att denna önskan ska förverkligas.
  • Fundera över om din karaktär förlitar sig mer på sina tankar än sina känslor, eller tvärtom. Vad kan det få för följder i olika situationer?
  • Inom psykosyntes använder vi begreppet delpersonligheter när vi talar om olika sidor i vår personlighet som representerar olika behov. Hur skulle det vara om din karaktär t ex har en stark presterare som den identifierar sig med? ”Jag levererar. Jag utfö Mig kan man lita på!” Helt säkert finns dess motsats någonstans i kulissen, en smitare. Även om den inte har så hög status, så fyller den ett behov. Hur förhåller sig din karaktär till sina delpersonligheter? Finns en balans eller en övervikt åt det ena eller andra hållet?

Vill du veta mer om AC Collin och hennes tjänster? Besök hennes hemsida eller läs mer om Fiction Profiler.